کارخانه

در حال حاضر کارخـانه شرکت نبـراس در فضایی به وسعت ۵۰۰۰ متر مربع شامل ساختمان اداری، سالن تولید و مونتاژ، سالن تست و سالن الکترونیک واقع در شهرک صنعتی اشتهارد، مشغول فعالیت می باشد. همچنین شرکت نبراس با بهره مندی از سه خط مدار تست در کارخانه قادر به انجام تست کلیه ی پمپ های آب و آتش نشـانی عمودی و افقـی تولیدی خود تا ظـرفیت ۱۲۰۰۰ متر مکعب بر ساعت می باشد.