تابلوهای برق

دپارتمان مهندسی برق شرکت پمپ سازان نبراس با در اختیار داشتن گواهینامه های تأیید از آزمایشگاه EPIL و شرکت بازرسی RINA ایتالیا قادر به ساخت تابلوهای برق به شرح ذیل است :

  1. تابلوهای کنترل دیزل پمپ آتش نشانی با سیستم PLC.
  2. تابلوهای راه انداز جاکی پمپ های آتش نشانی.
  3. تابلوهای راه انداز الکتروپمپ آتش نشانی L . V به روش ستاره مثلث یا سافت استارتر.
  4. تابلوهای راه انداز الکتروپمپ آتش نشانی M . V به روش  DOL.
  5. کلیه تابلوها بر اساس استاندارد NFPA20.
  6. شرکت نبراس آمادگی انجام سرویس های نگهداری، تعمیرات و تامین قطعات یدکی کلیه تابلوها را دارد.