فعالیت ها

شرکت پمپ سازان نبراس  تولید کننده پکیج پمپ های مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به شرح ذیل می باشد:

  1. پکیج پمپ های آتش نشانی عمودی و افقی مشتمل بر الکترو پمپ، دیزل پمپ و جاکی پمپ به همراه کلیه تجهیزات مربوط به آن، بر اساس مشخصات درخواستی کارفرما به صورت نصب شده روی شـاسی مشترک یا به صورت نصب شده داخل کانتینر آتش نشانی مطابق با استاندارد NFPA20 و گواهی های FM/UL.
  2. پمپ های برداشت آب دریا مطابق با استاندارد های API، DIN و ISO تا ظرفیت  ۵۰,۰۰۰m³/hr و فشار ۴۵ بار.
  3. پمپ های کـولینگ مطابق با استانـدارد های API، DIN و ISO تا ظـرفیت ۵۰,۰۰۰m³/hr و فشار ۴۵ بار.
  4. طراحی و ساخت تابلوهای کنترل و راه انداز پکیج آتش نشانی مشتمل بر تابلوی کنترل و راه انداز دیزل پمپ، الکترو پمپ (MV & LV) و جاکی پمپ مطابق بااستاندارد NFPA20 و گواهی های FM/UL.
  5. پمپ های انتقال آب و آب شور مطابق با استاندارد های API، DIN و ISO تا ظرفیت ۵۰,۰۰۰m³/hr و فشار ۴۵ بار.
  6. پمپ های انتقال سیالات ویسکوز.
  7. پمپ های مورد نیاز خطوط انتقال آب و فاضلاب، تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب جهت پمپاژ فاضلاب.